Εκπαιδευτικά Προγράμματα

GDPR | Αγγλικά | Η/Υ | Eco Driving

Σήμερα αλλά και στο μέλλον, το μοντέλο ανάπτυξης των επιχειρήσεων στηρίζεται στη διαρκή μάθηση. Η «επιχείρηση που μαθαίνει», και που μπορεί να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται, θα επιβραβεύεται όλο και περισσότερο. Η ολική και συνεχής εκπαίδευση – μάθηση όλου του προσωπικού και η δημιουργία στελεχών, που με τη συμμετοχή τους συμβάλλουν στις σημαντικές αλλαγές και εξασφαλίζουν συνέχεια και ανάπτυξη, είναι βασική και κρίσιμη παράμετρος.

Η προσέγγισή μας στην κατάρτιση και ανάπτυξη του προσωπικού έχει πρωτίστως συμβουλευτικό χαρακτήρα. Γι’ αυτό η εργασία μας αρχίζει με τον εντοπισμό και την ανάλυση των αναγκών σας, το σχεδιασμό του προγράμματος με βάση τις ανάγκες και τους συμμετέχοντες, την υλοποίησή του με σύγχρονες μεθόδους (ασκήσεις, παραδείγματα, case studies κ.α. από το χώρο σας) και ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση από μέρους μας όλων των εκπαιδευτικών ενεργειών και τον επανασχεδιασμό τους.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΚΕΚ – ΕΛΤΑ συνίστανται σε δύο βασικούς άξονες:

Εκπαίδευση πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και σταδιοδρομίας

Επιμόρφωση συνεχούς βελτίωσης & υποστήριξης των αλλαγών

Donec vehicula

A communi observantia non est recedendum. Plura mihi bona sunt, inclinet, amari petere vellent. Qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur.

Curabitur gravida

A communi observantia non est recedendum. Plura mihi bona sunt, inclinet, amari petere vellent. Qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur.

Nulla

A communi observantia non est recedendum. Plura mihi bona sunt, inclinet, amari petere vellent. Qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur.

Cum ceteris

A communi observantia non est recedendum. Plura mihi bona sunt, inclinet, amari petere vellent. Qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur.

Tempore immemorabili.

A communi observantia non est recedendum. Plura mihi bona sunt, inclinet, amari petere vellent. Qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur.

Etiam habebis

A communi observantia non est recedendum. Plura mihi bona sunt, inclinet, amari petere vellent. Qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur.

Δήλωσε τώρα Συμμετοχή

Για πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινές 10-12 στο τηλ 2103353894-790 ή συμπληρώστε την κάτωθι αίτηση συμμετοχής και εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας

X