Chat with us, powered by LiveChat

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μονοήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο κατάρτισης με δυναμικό χαρακτήρα στα διαχρονικά αλλά και στα επίκαιρα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την κατάρτιση, εξέλιξη, λειτουργία και λύση της εργασιακής σύμβασης. Το σεμινάριο προσαρμόζεται στις ανάγκες του εκάστοτε Οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τους εκάστοτε κανονισμούς εργασίας και τις συλλογικές ρυθμίσεις.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατανόηση και ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, των κανόνων που διέπουν και ρυθμίζουν την εργασιακή σχέση σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Κατά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου:
– Θα αποσαφηνιστούν τα όρια του διευθυντικού δικαιώματος και ο τρόπος νόμιμης άσκησης του,
– Θα αναλυθούν θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν στο χρόνο και τον τόπο παροχής της εργασίας, τον τρόπο καθορισμού του ύψους των αποδοχών του εργαζομένου,
– Θα αναλυθούν οι διαφορετικοί τρόποι λύσης της εργασιακής σύμβασης, οι προϋποθέσεις και οι επιπτώσεις τους.

Περαιτέρω, το σεμινάριο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ικανότητας των συμμετεχόντων να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προβλήματα εργασιακών σχέσεων, καθώς και να γνωρίζουν το πλέγμα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που τόσο ο εργοδότης όσο και ο εργαζόμενος αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια και λειτουργία της εργασιακής σχέσης. Τέλος, ιδιαίτερο μέρος του σεμιναρίου αποτελούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και ρυθμίσεις, το εύρος αυτών και η δυναμική τους, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις.

– Χρονικά και τοπικά όρια εργασίας (νόμιμο και συμβατικό ωράριο, υπερεργασία, υπερωρίες, εκτός έδρας απασχόληση και η αμοιβή αυτών, άδειες ασθενείας, αναψυχής, κ.λπ.).
– Διευθυντικό δικαίωμα, τρόπος και όρια άσκησης του (καθορισμός όρων παροχής της εργασίας, μονομερής βλαπτική μεταβολή κ.ά.).
– Κανονισμοί εργασίας και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας – Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. Δέσμευση εργαζομένου – εργοδότη από την ύπαρξη αυτών.
– Υποχρέωση παροχής εργασίας, εχεμύθειας και πίστης εκ μέρους του εργαζομένου.
– Πρόσληψη – Καταγγελία της σύμβασης εργασίας (τρόπος, προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα, συνέπειες).
– Κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα και απασχόληση συνταξιούχων (προϋποθέσεις, υποχρεώσεις).

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 4 ώρες (1 ημέρα x 4 εκπαιδευτικές ώρες)  και πραγματοποιείται σε τμήματα των 30 ατόμων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Μεσαία στελέχη (προϊστάμενοι τμημάτων) και εργαζόμενους του Δημόσιου τομέα και ευρύτερα των ΔΕΚΟ, οι οποίοι είναι απαραίτητο να γνωρίζουν βασικές αρχές και κανόνες της εργατικής νομοθεσίας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, καθώς και τις συμβατικές και νομικές υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την εξέλιξη της εργασιακής σχέσης.

Οδηγούς ιδιωτικών, επαγγελματικών ή εταιρικών αυτοκινήτων

Οδηγούς λεωφορείων και φορτηγών

Ιδιοκτήτες στόλων οχημάτων

Το κόστος για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι 90 € ανά άτομο.

Στο τέλος του προγράμματος παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Προσφέρεται η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του λογαριασμού ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ και καταρτισμένοι υπάλληλοι του ΚΕΚ ΕΛΤΑ μπορούν να σας καθοδηγήσουν στην ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

– Φυσική παρουσία: Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ ΕΛΤΑ στην Αθήνα (Αδριανουπόλεως 45, Καισαριανή 161 21) και στη Θεσ/νίκη (Λαγκαδά 199, Σταυρούπολη 564 30)
– Εξ αποστάσεως: η εκπαίδευση (σύγχρονη ή ασύγχρονη) πραγματοποιείται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του ΚΕΚ ΕΛΤΑ http://elearning.kek-elta.com/ με τη χρήση προσωπικών κωδικών προσφέροντας ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.
– Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί το σεμινάριο και στις εγκαταστάσεις των ενδιαφερόμενων φορέων.

Ερμόλαος Μαϊδώνης
Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε. Εργατικού Δικαίου

Οι εκπαιδευτές μας

Το προσωπικό και οι συνεργάτες μας είναι στελέχη του ΕΛΤΑ, πανεπιστημιακοί, εξειδικευμένοι επιστήμονες, καταξιωμένοι εισηγητές και σύμβουλοι από την αγορά με μεγάλη εμπειρία επαγγελματική και εκπαιδευτική σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς.

  • ΜΑΪΔΩΝΗΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ
    ΜΑΪΔΩΝΗΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

    Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε. Εργατικού Δικαίου

Αίθουσες Διδασκαλίας

Δήλωσε Συμμετοχή

Για πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινές από 09:00- 14:00 στα τηλέφωνα:
ΑΘΗΝΑ: 210-3353894 & 210-3353790 (Eλένη Χατζηστέργου)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 656503, 6977348324 (Δημήτρης Τσιόπουλος)
ή συμπληρώστε την κάτωθι αίτηση συμμετοχής και εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας

Για πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινές από 09:00- 14:00 στα τηλέφωνα:
ΑΘΗΝΑ
210-3353894 & 210-3353790
(Eλένη Χατζηστέργου)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310 656503, 6977348324
(Δημήτρης Τσιόπουλος)
ή συμπληρώστε την κάτωθι αίτηση συμμετοχής και εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας

Related Projects
X