Chat with us, powered by LiveChat

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΚΕΚ ΕΛΤΑ σχεδίασε και δημιούργησε πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών Φορέων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα σχετικά με την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο σύστημα WEB Riposte. Το Web Riposte είναι ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο περιλαμβάνει ένα σύνολο εφαρμογών που υποστηρίζουν μια σειρά αυτοματοποιημένων συναλλαγών, από το ταχυδρομείο έως το λιανικό εμπόριο.

ΣΚΟΠΟΣ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης προσφέρει εστιασμένες επαγγελματικές και τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που χρειάζεται το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών σε αυτοματοποιημένα δίκτυα καταστημάτων για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων προς τους πελάτες.

Η επίτευξη του ανωτέρω σκοπού προσδιορίζει τους ειδικότερους εκπαιδευτικούς στόχους ώστε οι εκπαιδευόμενοι μετά την παρακολούθησή του να είναι ικανοί:

Α. Επίπεδο Γνώσεων

– Να γνωρίζουν το πλήρες εύρος των λειτουργιών του συστήματος Web Riposte, που είναι εγκατεστημένο στα καταστήματα εξυπηρέτησης πελατών μέσα από το προσομοιωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Β. Επίπεδο Δεξιοτήτων

– Να εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές χρήσης του Web Riposte ανάλογα με τις ζητούμενες υπηρεσίες του πελάτη.
– Να ανιχνεύουν και να ελέγχουν τις δυνατότητες εφαρμογής του αυτοματοποιημένου συστήματος Web Riposte στις καθημερινές λειτουργίες των παρεχομένων υπηρεσιών.

Γ. Επίπεδο Ικανοτήτων
– Να δημιουργούν, ως εκ της θέσης τους, κλίμα εμπιστοσύνης που να χαρακτηρίζεται από άμεση εξυπηρέτηση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών κάθε πελάτη που χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΟΜΗ

Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος δύναται να περιέχει σε προσομοίωση όλες τις λειτουργίες που περιλαμβάνει η αυτοματοποιημένη εξυπηρέτησης πελατών μέσω web riposte.

Δύναται, επίσης, να συνοδεύεται και από ανάλογο έντυπο υλικό.

Το πρόγραμμα κατάρτισης διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις συμμετοχές. Δύναται να εκτελεστεί σε αίθουσα ή μέσω της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (ισοδύναμο αίθουσας)που υλοποιείται στον ελεύθερο χρόνο, ως εξής:
Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού.
Διενέργεια εξειδικευμένου θεματικού και τελικού test για την ασφαλή εκτίμηση της αφομοίωσης της ύλης του προγράμματος.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε υπαλλήλους Φορέων του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα που χρησιμοποιούν το σύστημα web riposte.

Το εν λόγω πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε υπαλλήλους της ΕΛΤΑ ΑΕ. Περιλάμβανε 17 διαφορετικές ενότητες οι οποίες κάλυπταν πλήρως τον τρόπο εξυπηρέτησης πελατών σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές εσωτερικού & εξωτερικού, αποστολή και επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων/δεμάτων, πώλησης προϊόντων λιανικής, διαχειριστικές εργασίες θυρίδας/κεντρικού διαχειριστή καταστήματος, διαχείριση αποθηκών, πελάτες – προμηθευτές.

ΚΟΣΤΟΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η εκπαίδευση παρέχεται στην ανταγωνιστικότερη τιμή της αγοράς και διαμορφώνεται σε συνάρτηση με το πλήθος των τμημάτων, το συνολικό αριθμό των εκπαιδευόμενων και τον τόπο διεξαγωγής.

Στο τέλος του προγράμματος παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Προσφέρεται η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του λογαριασμού ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ και μπορεί το ΚΕΚ ΕΛΤΑ να σας καθοδηγήσει στην ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. Σε αίθουσες διδασκαλίας, εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ ΕΛΤΑ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

2. Μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης με χρήση προσωπικών κωδικών, προσφέροντας μεγάλη δυνατότητα γεωγραφικής κάλυψης χωρίς ανάγκη μετακινήσεων.

3. Παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί το σεμινάριο και στις εγκαταστάσεις των ενδιαφερόμενων φορέων.

Related Projects
X