Chat with us, powered by LiveChat

Περιγραφη

Το περιβάλλον των ταχυδρομικών υπηρεσιών και κυρίως των ταχυμεταφορών (courier) αποτελεί ένα σύγχρονο και γρήγορα αναπτυσσόμενο κλάδο στις υπηρεσίες των αστικών διανομών, το οποίο παρόλο που χαρακτηρίζεται από έντονη πολυπλοκότητα στον προγραμματισμό και διεξαγωγή του μεταφορικού του έργου, θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες αυξημένης ποιότητας προς τους πελάτες. Οι εταιρείες courier καλούνται να εξυπηρετήσουν ένα μεγάλο πλήθος πελατών το οποίο μεταβάλλεται καθημερινά, με αποτέλεσμα ο προγραμματισμός των δρομολογίων να αποτελεί μία κρίσιμη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας τους. Ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη λειτουργία (προγραμματισμός – εκτέλεση δρομολογίων) και επηρεάζει σημαντικά το κόστος και την ποιότητα των παρεχόμενων αυτών υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη και χρήση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης των υπαλλήλων ταχυμεταφορών, έτσι ώστε να υιοθετηθούν βέλτιστες πρακτικές και μέθοδοι προγραμματισμού, εκτέλεσης και παρακολούθησης του μεταφορικού έργου με σκοπό τη περαιτέρω κατάρτιση του προσωπικού και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το κοινό.

Το παρόν προτεινόμενο πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους υπηρεσιών ταχυμεταφορών που εμπλέκονται στο έργο του σχεδιασμού (διακινητές- coordinators) και της εκτέλεσης δρομολογίων (διανομείς) και περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος, που θα χρησιμοποιεί διαδραστικό περιβάλλον εξομοίωσης, μέσω του οποίου οι εργαζόμενοι θα εκπαιδεύονται στη διαχείριση του δρομολογίου τους- προγραμματισμένα και έκτακτα δρομολόγια (μέσω κατάλληλων σεναρίων)- και θα αφομοιώνουν τις μεθοδολογίες βέλτιστης δρομολόγησης και αξιολόγησης της απόδοσής τους.

Η εταιρική σχέση του παρόντος έργου δομήθηκε με κατάλληλο τρόπο, έτσι ώστε να περιλαμβάνει ειδικούς σε θέματα κατάρτισης και εκπαίδευσης προσωπικού ταχυδρομείων και ταχυμεταφορών (ΚΕΚ ΕΛΤΑ), κατάλληλους χρήστες για την εφαρμογή του προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος (ΕΛΤΑ, Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ, Ταχυδρομεία Ρουμανίας, Ταχυδρομεία Ουγγαρίας,), καθώς και ένα επιστημονικό ίδρυμα με σημαντική εμπειρία στο χώρο των μεταφορών για τη διασφάλιση των επιστημονικών, θεωρητικών, εκπαιδευτικών και τεχνικών απαιτήσεων του έργου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία ενός σύγχρονου, καινοτόμου και ευέλικτου πλαισίου εκπαίδευσης για την εξέλιξη και ανάπτυξη δεξιοτήτων προσαρμοσμένων στις συνεχώς μεταβαλλόμενες και ολοένα πιο απαιτητικές ανάγκες των ταχυδρομικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στο χώρο των υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

Παραδοτεα (1)

– Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας
– Δημοσίευση αποτελεσμάτων σε έντυπα μέσα (περιοδικά, τύπος)

Παραδοτεα (2)

– Ολοκλήρωση του σχεδιασμού και της Ανάπτυξης της Θεωρητικής Εκπαίδευσης
– Εγχειρίδιο θεωρητικής εκπαίδευσης σε θέματα προγραμματισμού διανομής, δρομολόγησης οχημάτων και διαχείρισης πόρων διανομής
– Παρουσιάσεις και μελέτες περιπτώσεων, οι οποίες θα υποστηρίζουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης
– Θεωρητικές ασκήσεις, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για καλύτερη αφομοίωση των περιεχομένων της θεωρητικής εκπαίδευσης, αλλά και ως υλικό εξέτασης γνώσεων
– Επιλογή και απόκτηση λογισμικού δρομολόγησης

Παραδοτεα (3)

– Σενάρια που θα προσομοιώνουν περιπτώσεις διανομής, τα οποία θα περιλαμβάνουν συνήθεις καταστάσεις, δυναμικές απαιτήσεις και καταστάσεις διαχείρισης κρίσεων.
– Ανάπτυξη του συστήματος εξομοίωσης, η πραγματοποίηση δοκιμών και το stress test αυτού.

Παραδοτεα (4)

Τεύχος στο οποίο θα αξιολογείται το πρόγραμμα εκπαίδευσης και θα αναλύονται τα αποτελέσματα εφαρμογής. Τα στοιχεία θα προέρχονται από ερωτηματολόγια αξιολόγησης και από τα αποτελέσματα εκπαίδευσης σε εξομοιωτή.

Παραδοτεα (5)

– Άρθρα – δημοσιεύσεις και δελτία τύπου σε κλαδικά περιοδικά – εταιρικά έντυπα
– Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (journals) σχετικά με Logistics / Distribution / Innovation / Education
– Demo εφαρμογή (CD ή Web-based)
– Σχέδιο εμπορικής αξιοποίησης

Παραδοτεα (6)

– Περιοδικές αναφορές προόδου έργου
– Ανάπτυξη σχετικής ιστοσελίδας για την περιγραφή του προγράμματος και των αποτελεσμάτων του

Αναμενομενα Αποτελεσματα

Η κατοχύρωση και διασφάλιση του επαγγέλματος του «Ευρωπαίου Ταχυδρόμου», ως επαγγέλματος υψηλής προστιθέμενης αξίας με στόχο την δυναμική αξιοποίηση των ήδη εργαζόμενων στην παραγωγική διαδικασία με ταυτόχρονη κοινωνικήαναγνώριση και προσωπική ανάπτυξη αλλά και με την διεύρυνση της απασχολησιμότητας στην Ταχυδρομική Επιχείρηση και στην ταχυδρομική αγορά ευρύτερα, απαντάει καθοριστικά στις ανάγκες της αγοράς που θέλει ικανά επαγγελματικά στελέχη που διακρίνονται για :

– τις πιστοποιημένες επαγγελματικές τους ικανότητες,
– το μεγάλο βαθμό προσαρμοστικότητας στο νέο περιβάλλον εργασίας (κινητικότητα ίσες ευκαιρίες),
– την ικανοποιητική απόδοση στην άσκηση του έργου τους και
– τα σημαντικά περιθώρια αξιοποίησης και εξέλιξης.

Συναντησεις Εταιρων

Δημοσιοτητα – Διαχυση

Related Projects
X