Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η έντονη απαίτηση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης ποιότητας σε συνδυασμό με την συνεχή όξυνση του ανταγωνισμού αποδυναμώνει την μονοπωλιακή ισχύ των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων και δημιουργεί ένα είδος στατικού ανταγωνισμού λόγω των χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής αγοράς. Οι νέες δυνάμεις της αγοράς που απορρέουν κατά κύριο λόγο από την απελευθέρωση της με βάση τις σχετικές κατά περίπτωση Οδηγίες της Ε.Ε. σηματοδοτούν:

Tην επιθετική πολιτική επέκτασης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι οποίες στηρίζονται στην δυνατότητα επίτευξης οικονομιών κλίμακας, στην τεχνογνωσία αλλά και στο διοικητικό know – how που κατέχουν αλλά και στην επιβεβαίωση του ρυθμιστικού τους ρόλου στις εξελίξεις καθώς προσδιορίζουν ως εσωτερική αγορά την ευρωπαϊκή αγορά

Tην αδήριτη ανάγκη αναδιαμόρφωσης και επικαιροποίησης των πολιτικών δράσης και των στρατηγικών σχεδίων κάθε Επιχείρησης για την εξασφάλιση των στρατηγικών εκείνων δικτύων στο χάρτη της ευρωπαϊκής αγοράς, την επένδυση των κερδών τους σε νέες αγορές με υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης και ελκυστικά μερίδια αγοράς αλλά και την σύναψη συμμαχιών ή συνεργασιών επιδιώκοντας την ανάπτυξη ισχυρής εφοδιαστικής αλυσίδας – Logistics

Donec vehicula

A communi observantia non est recedendum. Plura mihi bona sunt, inclinet, amari petere vellent. Qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur.

Curabitur gravida

A communi observantia non est recedendum. Plura mihi bona sunt, inclinet, amari petere vellent. Qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur.

Nulla

A communi observantia non est recedendum. Plura mihi bona sunt, inclinet, amari petere vellent. Qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur.

Cum ceteris

A communi observantia non est recedendum. Plura mihi bona sunt, inclinet, amari petere vellent. Qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur.

Tempore immemorabili.

A communi observantia non est recedendum. Plura mihi bona sunt, inclinet, amari petere vellent. Qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur.

Etiam habebis

A communi observantia non est recedendum. Plura mihi bona sunt, inclinet, amari petere vellent. Qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur.

X